Telefón: 0905 383 727   0905 677 997    E-mail: m.valicek@centrum.sk
REVÍZIE VTZ
Revízie Vyhradených Technických Zariadení

Revízie tlakových zariadení Revízie tlakových zariadení

Pripravujeme rozšírenie nášho portfólia o vykonávanie odborných prehliadok a skúšok tlakových nádob, revízie potrubí, nízkotlakových kotolní a kotlov, stredotlakových kotlov a kotolní v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Zb.