Telefón: 0905 383 727   0905 677 997    E-mail: m.valicek@centrum.sk
REVÍZIE VTZ
Revízie Vyhradených Technických Zariadení

Informácie o revíziách Kto sme

Firma ADORAX s.r.o. začala pôsobiť na trhu od roku 1995 so zameraním na revízie a inštalácie elektrických zariadení a bleskozvodov. V tejto oblasti sme za danú dobu nadobudli veľa odborných skúseností a kvalitných referencií.

Od roku 2003 sme rozšírili svoju činnosť o revízie plynových zariadení a od roku 2008, sme revízie elektrických zariadení rozšírili o termovízne merania na elektrických rozvádzačoch, ktoré napomáhajú v odhaľovaní skrytých závad v elektroinštaláciách.

V súčasnosti pracujeme na rozšírení našej ponuky aj o revízie tlakových a zdvíhacích zariadení.

Naše referencie


Referencie sú veľmi dôležitou súčasťou nášho prvotného kontaktu so zákazníkom, pretože aj vďaka nim si zákazník vytvorí predstavu o našej spoločnosti.

Zoznam zákazníkov, s ktorými aktívne spolupracujeme alebo pre ktorých sme v minulosti vykonali rôzne druhy revízií nájdete tu: zoznam referencií