Telefón: 0905 383 727   0905 677 997    E-mail: m.valicek@centrum.sk
REVÍZIE VTZ
Revízie Vyhradených Technických Zariadení

Revízie zdvíhacích zariadení Revízie zdvíhacích zariadení

Pripravujeme rozšírenie nášho portfólia o vykonávanie odborných prehliadok - revízií zdvíhacích zariadení a odborných skúšok - revízne skúšky zdvíhacích zariadení na vyhradených technických zariadeniach - zdvíhacie zariadenia, v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. § 9, § 13.