Telefón: 0905 383 727   0905 677 997    E-mail: m.valicek@centrum.sk
REVÍZIE VTZ
Revízie Vyhradených Technických Zariadení

Revízie elektrických zariadení Revízie elektrických zariadení

Vyhláška 508/2009 zaraďuje elektrické zariadenia medzi vyhradené elektrické zariadenia a preto je povinnosťou prevádzkovateľov týchto zariadení vykonávať v stanovenom časovom intervale revízie - odborné prehliadky a skúšky týchto elektrických zariadení.

Naša firma vie zabezpečiť revízie a inštalácie elektrických zariadení a bleskozvodov, komplexne podľa dole uvedených noriem. Revízie a inštalácie elektrických zariadení poskytujeme v rámci celého Slovenska v rodinných domoch, bytových domoch vo veľkých výrobných a montážnych halách, teda na všetkých objektoch v ktorých je potrebné vykonať revíziu alebo inštaláciu elektrických zariadení.

V prípade záujmu o revíziu elektrických zariadení nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo na e-mailovú adresu. My sme tá správna voľba!

Normy

  • Východiskové revízie - STN 33 2000-6-61
  • Periodické revízie - STN 33 1500
  • Revízie strojných zariadení - STN EN 60204-1
  • Uzemňovacie sústavy - STN 33 2000-5-54
  • Bleskozvody - STN EN 62305-1-4
  • Aktívne bleskozvody - STN 33 1391
  • Elektrické spotrebiče – STN 33 1610
  • Elektrické ručné náradie - STN 33 1600
RevízieTermovízia elektrických zariadení

Termometria je fyzikálna oblasť zaoberajúca sa teplotou a meraním teploty. Infračervená kamera je zariadenie, ktoré zachytáva neviditeľné infračervené žiarenie a zobrazuje ho ako farebný obrázok vo viditeľnom svetle. Infračervená kamera umožňuje bezkontaktné meranie teploty povrchu predmetov.

Využitie infračervenej kamery (termokamery) je pri revízii elektrických zariadení všestranné. Pomocou termovízie vieme odhaliť poruchu na elektrickej inštalácii skôr, než sa táto porucha prejaví, a týmto vieme predísť možným budúcim komplikáciám.