Telefón: 0905 383 727   0905 677 997    E-mail: m.valicek@centrum.sk
REVÍZIE VTZ
Revízie Vyhradených Technických Zariadení

Revízie plynových zariadení Revízie plynových zariadení

Bezpečnosť plynových zariadení je spracovaná vo forme záväzných predpisov, vydaných vo vyhláškach a Slovenských technických normách. Vykonávame odborné prehliadky, odborné skúšky plynových zariadení a tlakové skúšky.

Bezpečnosť plynových inštalácií je veľmi dôležitá nakoľko v prípade akejkoľvek poruchy na plynovode môže dôjsť k obrovským škodám na majetku ako aj živote občanov. V prípade záujmu o revíziu plynových zariadení nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo na e-mailovú adresu. My sme tá správna voľba!

Revízia plynových zariadení zahŕňa

  • kontroly pripojenia plynových zariadení (spotrebičov)
  • kontroly úniku a spaľovania zemného plynu
  • kontroly hlavných uzáverov plynu
  • vystavenie revíznych správ
Revízie